Ons privacybeleid

 

Aegon Nederland N.V. ontvangt op verschillende manieren persoonlijke informatie van je. Bijvoorbeeld via een webformulier, deze webpagina of als je een sollicitatiebrief stuurt. Jouw privacy vinden we enorm belangrijk en we gaan natuurlijk zorgvuldig met jouw persoonlijke gegevens om. Bij het verzamelen en verwerken van persoonlijke informatie houden we ons aan de privacywetten en hebben we ook alles vastgelegd in ons eigen privacybeleid. Hierin lees je welke gegevens wij van je verzamelen en hoe wij hiermee omgaan. Heb je na het lezen van ons privacybeleid nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op.

Als er nieuwe ontwikkelingen zijn, kan het privacybeleid van Aegon tussendoor wijzigen. Raadpleeg daarom regelmatig onze website voor de meest actuele versie. Zo ben je altijd op de hoogte van laatste wijzigingen. 

Wanneer is dit privacybeleid van toepassing?

Je persoonlijke informatie, die je ingevuld hebt op het webformulier of via een sollicitatiebrief aan ons hebt gestuurd, gebruiken wij alleen voor werving- en selectiedoeleinden. Op die manier kunnen we een keuze maken uit kandidaten en/of een arbeidsovereenkomst starten. We gebruiken je gegevens om bijvoorbeeld contact met je op te nemen naar aanleiding van je sollicitatie of voor het inplannen van een sollicitatiegesprek. Daarnaast bekijken we bijvoorbeeld ook op basis van je gegevens of er voor jou interessante vacatures bij ons open staan en kunnen we je hiervoor benaderen. Hebben we meer informatie van je nodig om te weten of je de werkzaamheden voor Aegon kan uitoefenen? Dan raadplegen wij ook (openbare) bronnen, zoals Linkedin en andere social mediaplatformnen, en zullen we daar gegevens uit verwerken.

Wie is verantwoordelijk voor jouw gegevens?

Aegon Nederland N.V., gevestigd te Den Haag aan het Aegonplein 50 (2591 TV) (hierna te noemen: "Aegon") is aangewezen als de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in dit privacybeleid. Aegon verwerkt ook de gegevens van sollicitaties voor Aegon Asset Management en Aegon Corporate Centre.

Welke persoonsgegevens verwerken wij van jou?

Voor de afhandeling van jouw sollicitatie verwerken wij:

  • Contactgegevens zoals naam, geslacht, adres, e-mailadres en telefoonnummer
  • Opleidingsniveau, beschikbaarheid, cv en motivatie
  • Arbeidsverleden zoals eerdere werkgevers, stages en referenties
  • Gegevens uit een assessment en/of persoonlijkheidstest als deze is afgenomen
  • Informatie uit persoonlijke contacten en/of telefoongesprekken

Hoe lang bewaren wij jouw gegevens?

De persoonsgegevens die je aan ons verstrekt bewaren wij gedurende de sollicitatieprocedure. Dit geldt ook voor je cv en motivatie We bewaren je gegevens voor maximaal 1 jaar na einde van de sollicitatieprocedure in onze portefeuille. Na dat jaar worden je gegevens verwijderd. Wil je liever niet dat Aegon jouw gegevens tot een jaar na het einde van de sollicitatieprocedure bewaart? Dan kun je dit doorgeven door een e-mail te sturen naar people@aegon.nl. Heb je de baan gekregen en kom je in dienst bij Aegon Nederland N.V.? Dan worden jouw gegevens onderdeel van je personeelsdossier. 

Verstrekking aan derden

Voor de uitvoering van de sollicitatieprocedure schakelen we soms een derde partij in, bijvoorbeeld Flexcentre. Ook zij moeten goed en zorgvuldig met je gegevens omgaan. Hiervoor hebben we duidelijk afspraken met hen gemaakt. Zo mogen zij je gegevens alleen verwerken tot zover het nodig is voor de sollicitatieprocedure, moeten zij je gegevens goed beveiligd bewaren en zich houden aan de toepasselijke wet- en regelgeving. Dit alles hebben we contractueel met de derde partijen vastgelegd. Wanneer we hiertoe wettelijk verplicht zijn, verstrekken we je persoonsgegevens ook aan fiscale autoriteiten, opsporingsinstanties of toezichthouders. Denk hierbij aan De Nederlandse Bank (DNB), Autoriteit Financiële Markten (AFM) en Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiliging en fraudebestrijding

We gaan natuurlijk zorgvuldig om met je gegevens. Zo hebben we verschillende maatregelen getroffen om je persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Denk hierbij aan een informatiebeveiligingsbeleid, het trainen van onze medewerkers, beveiligde servers en fysieke beveiliging van ruimtes waar gegevens zijn opgeslagen.

Je vragen en je rechten

Als je vragen hebt of je je gegevens wil inzien en corrigeren. Of als je je gegevens uit onze database wilt laten verwijderen, neem dan contact op met people@aegon.nl.