Aegon combineert Nederlandse activiteiten met die van a.s.r.

Aegon maakt bekend dat het met a.s.r. overeenstemming heeft bereikt over het samenvoegen van zijn Nederlandse pensioen-, levensverzekerings-, schadeverzekerings-, bank- en hypotheekactiviteiten met die van a.s.r.

Aegon maakt vandaag bekend dat het met a.s.r. overeenstemming heeft bereikt over het samenvoegen van zijn Nederlandse pensioen-, levensverzekerings-, schadeverzekerings-, bank- en hypotheekactiviteiten met die van a.s.r. Door de samenvoeging zal een leidende Nederlandse verzekeraar ontstaan. Deze stap stelt Aegon in staat om zijn strategie te versnellen en is een belangrijke stap in zijn ambitie om leider te worden in zijn gekozen markten. Aegon ontvangt een brutobedrag in contanten van 2.5 miljard euro en een strategisch aandelenbelang van 29,99% in a.s.r. met bijbehorende rechten. De Nederlandse vermogensbeheeractiviteiten van Aegon blijven deel uitmaken van Aegon’s internationale vermogensbeheerder. Aegon sluit met a.s.r. een lange termijn vermogensbeheerovereenkomst om delen van de eigen beleggingen van de combinatie, beleggingen van Aegon’s premiepensioeninstelling Cappital en a.s.r.’s hypotheekfondsen te gaan beheren.

Overtuigende strategische beweegredenen

Het combineren van de beide ondernemingen zal resulteren in een sterke, breed georiënteerde Nederlandse verzekeraar die aan klanten een breed scala van aantrekkelijke producten en diensten en aan aandeelhouders een aantrekkelijk rendement zal bieden.

De combinatie zal:

  • een leidende positie hebben op de Nederlandse pensioenmarkt. Dit leidt tot aantrekkelijkere producten voor klanten omdat de onderneming nog beter kan inspelen op de mogelijkheden die de aanstaande pensioenhervorming biedt;
  • marktleider worden in inkomensverzekeringen en de derde speler op de markt voor schadeverzekeringen, waardoor een concurrerender productaanbod mogelijk is;
  • meer schaalgrootte hebben bij het verstrekken en beheren van Nederlandse hypotheken, wat een meer gestroomlijnde en verbeterde uitvoering mogelijk maakt;
  • betere distributiemogelijkheden hebben door de kennis en ervaring, de middelen, en de platformen van Aegon en a.s.r. te combineren; en
  • significante synergieën opleveren door de integratie van de gesloten portefeuilles voor individuele levensverzekeringen op één platform.

De combinatie zal goed gepositioneerd zijn om zijn rol op de Nederlandse verzekeringsmarkt uit te breiden op het gebied van duurzaamheid en ESG en om bij te dragen aan het vinden van oplossingen voor de belangrijkste maatschappelijke problemen die een duidelijke relatie hebben met de kernactiviteiten van de nieuwe combinatie.

Integratie en organisatie van de ondernemingen

De activiteiten van beide ondernemingen in Nederland worden geïntegreerd na het afronden van de transactie om zo goed mogelijk gebruik te maken van het potentieel van beide bedrijven en om volledig te profiteren van de krachtenbundeling. De integratie zal naar verwachting medewerkers in beide ondernemingen raken. De integratie zal grotendeels binnen drie jaar zijn afgerond, en het is de bedoeling om het verlies van arbeidsplaatsen zoveel mogelijk te beperken door natuurlijk verloop en door medewerkers te helpen een andere baan te vinden, binnen of buiten de combinatie.

Het integratieproces zal op een eerlijke, zorgvuldige en open manier plaatsvinden, met oog voor de kwaliteiten van de mensen in beide organisaties. Medewerkers van de nieuwe combinatie zullen baat hebben bij het delen van kennis en ervaring, alsmede van de ruimere lange termijn carrièrekansen in een grotere, breed georiënteerde Nederlandse onderneming.

Het a.s.r. merk zal de leidende merknaam worden van de combinatie. Het merk Aegon zal drie jaar na afronding van de transactie in gebruik blijven voor de pensioen- en hypotheekmarkten. De merknamen van de overige onderdelen van Aegon, waaronder TKP, Knab, Robidus en Nedasco, veranderen niet.

Benieuwd naar het volledige persbericht? Lees het hier

Wat betekent dit voor jou als werkzoekende?

Wij kunnen ons goed voorstellen dat er momenteel vragen zijn omtrent werken bij Aegon.

Samen met a.s.r. zullen we toewerken om leider te worden in de Nederlandse verzekeringsmarkt die een enorme toegevoegde waarde zal bieden aan onze gezamenlijke klanten en medewerkers. Daarvoor zijn we op zoek naar het juiste talent. Heb je vragen over werken bij Aegon, schroom niet om contact met ons op te nemen.