'Het is iedere twee jaar weer een avontuur'

Auteur

Ken jij onze Technical & Financial Development Programs al? Het zijn uitgebreidere varianten van een traineeship. Martijn Kolen vertelt hoe het hem bevalt als deelnemer aan het programma. En Jelle Ritzerveld vult hem aan als begeleider van de deelnemers.

Wat is het verschil tussen het Technical & Financial Development Program van Aegon en een traineeship bij andere bedrijven?

Martijn: 'Het grootste voordeel is dat je bij Aegon de kans krijgt om drie keer twee jaar op een afdeling te werken. Vaak is het bij traineeships de bedoeling dat je ieder half jaar al wisselt. Maar na zes maanden zit je er eigenlijk net in. Pas na een jaar kun echt helemaal meedraaien én verbeteringen aanbrengen. In dit programma krijg je dus ruim de tijd om een afdeling en de werkzaamheden te leren kennen. Dat was voor mij ook zeker een reden om eraan mee te doen. Na de universiteit wist ik nog niet precies welke kant ik op wilde en telkens een half jaar ergens meelopen, vond ik te kort. Ik wilde echt ergens volwaardig aan meewerken.'
Jelle: 'Voor zowel het Technical als het Financial Development Program vinden we een half jaar inderdaad te vluchtig. Vaak is de materie vrij complex en we vinden het daarom belangrijk dat je er goed de tijd voor neemt om alles te leren. Dan kun je als deelnemer ook écht een inhoudelijke rol pakken én krijg je veel verantwoordelijkheid. Het doel van deze programma's is dan ook om de deelnemers beter te leren kennen en hen goed op te leiden. We zagen namelijk dat seniorfuncties bij Finance en Risk vaak lastig te vervullen waren. Daarom leiden we graag zelf mensen op. En de deelnemers vinden het vaak ook prettiger om zich ergens voor langere tijd in vast te bijten. Na twee jaar kunnen ze met onze begeleiding weer solliciteren op een andere functie binnen Aegon die hun interesse heeft.'

Hoe gaat de begeleiding van de deelnemers?

Martijn: 'Natuurlijk krijg je begeleiding op de afdeling waar je werkt, maar er zijn ook veel algemene bijeenkomsten en je krijgt veel trainingen op hard- en softskills. Zo zijn er Lunch and Learn-sessies, maar ook trainingen zoals presentatietechnieken of overtuigingskracht. De trainingen zijn dus zowel vakinhoudelijk als persoonlijk.'
Jelle: 'Naast het Financial Development Program dat Martijn volgt, is er ook een Technical Development Program voor deelnemers met een kwantitatieve of actuariële achtergrond. Anderhalf jaar geleden ben ik begonnen als begeleider daarvan. Zo voer ik regelmatig gesprekken met de deelnemers over hun persoonlijke ontwikkeling en carrière.
In de begeleiding van de twee programma's doen we ook veel gezamenlijk. Bijkomstig voordeel is dat de deelnemers elkaar goed leren kennen en elkaar makkelijk weten te vinden. Dit netwerk komt uiteraard later in hun carrière ook goed van pas.'
Martijn: 'Ja, het netwerken is ook een belangrijk onderdeel van het programma. Door alle trainingen en het werken op verschillende afdelingen ken ik inmiddels meer mensen bij Aegon dan mijn collega die er al jaren werkt, haha. En dat is wel prettig: ik weet bij wie ik terecht kan als ik een vraag heb.'

De deelnemers gaan uiteindelijk bijna altijd aan de slag op mooie seniorposities binnen Aegon

Jelle Ritzerveld

Naast het reguliere werk heb je met een aantal deelnemers ook een project opgepakt, toch?

Martijn: 'Ja, dat klopt, ook dat is een onderdeel van beide programma's. Verschillende afdelingen hebben een project gepresenteerd en we mochten zelf kiezen waar we mee aan de slag wilden gaan. Ik heb gekozen voor een project van Aegon Asset Management. Zij hadden een nieuw product bedacht en vroegen ons te onderzoeken of het verstandig was om dat op de markt te brengen. Iedere week kwamen we samen en verdeelden we de taken. Maar we werden niet aan ons lot overgelaten, ook veel collega's van buiten het project waren bereid om ons te helpen.
We hebben uitgebreid marktonderzoek gedaan en uiteindelijk hebben we afgeraden om het product op deze manier op de markt te brengen. Met onze aanbevelingen werd ook echt iets gedaan, dat vond ik erg leuk en leerzaam.'
Jelle: 'Het doel van zo'n project is om de deelnemers te leren hoe je zoiets aanpakt naast je reguliere werk. Hoe combineer je je werk met het tijdelijke van zo'n project? En welke mensen vraag je om hulp, hoe maak je je planning, waar moet je rekening mee houden?'

Wat levert het Technical & Financial Development Program je op?

Martijn: 'Ik vind het een fijne manier om kennis te maken met verschillende functies. En zes jaar klinkt misschien lang, maar in de praktijk wisselen starters ook vaak snel weer van baan in de eerste jaren. Je bent na je studie toch nog een beetje zoekende wat je precies wilt. En hier weet ik dat er zes jaar lang in mij geïnvesteerd wordt. Het blijft afwisselend, want je hebt iedere twee jaar weer het avontuur van de rotatie en de nieuwe baan. Dat kan overigens ook in het buitenland zijn, bijvoorbeeld in Amerika of Turkije. Aegon is zoveel breder en internationaler dan veel mensen denken.'
Jelle: 'En het levert ons als bedrijf natuurlijk ook wat op. De deelnemers die de zes jaar hebben afgerond, zijn goed en specialistisch opgeleid en gaan bijna altijd aan de slag op mooie seniorposities binnen Aegon.'

Martine Zwanenburg

Over Martine Zwanenburg

Communicatiespecialist

In een vacaturetekst lees je alleen wat een functie inhoudt. Maar ik kan me voorstellen dat je ook wilt weten hoe het écht is om bij Aegon te werken. Daarom laat ik je graag kennismaken met mijn collega's en geef ik je een kijkje bij hen in de keuken.