Callista en Silvia

Vrijwilligers aan het woord: Callista en Silvia helpen studenten grip te krijgen op hun geld

Met het maatschappelijke programma Stap vooruit helpt Aegon mensen in armoede op weg naar een toekomst vol kansen en financiële weerbaarheid. Dit doen we samen met lokale partners, zoals 125Procent. Hun Saldobaas-app helpt studenten overzicht – en dus grip – te houden op hun financiën. We spreken met Callista Straub, docent Saldobaas, en Silvia van Blaricum, data- en performance manager bij Aegon, over hun bijdrage aan dit succesvolle project.

Wat houdt Saldobaas precies in?

Callista: “De Saldobaas-app helpt studenten bij het voorkomen van schulden. Door hun inkomsten en uitgaven in te voeren, zien ze direct wat ze nog kunnen uitgeven. Of te kort komen. Naast de app bieden we gastlessen op mbo- en hbo-scholen waarin we jongeren leren omgaan met geld. Tijdens zo’n les leren we de studenten budgetteren. Vanuit het bespreken van het budget, informeren we ze over de rechten, plichten en risico’s waar ze vanaf hun 18e verjaardag mee te maken krijgen. Dan verandert er namelijk enorm veel. Vaak weten ze helemaal niet wat er allemaal op hen afkomt. Daar helpen wij bij.”

Waarom is zo’n project als Saldobaas nodig?

Callista: “Er zijn in ons land ruim 300.000 jongeren die problematische schulden hebben. Uit de lessen komt toch wel naar voren dat er veel studenten zijn die denken dat iedereen ouders heeft die zomaar geld geven aan hun kinderen. Zo werkt het niet. Het is goed om ze dat mee te geven. We hopen de jongeren te motiveren ook na een gastles actief met de Saldobaas-app aan de slag te blijven. Zodat ze continu overzicht en inzicht hebben in hun financiën, maar bovenal de juiste keuzes maken over inkomsten en uitgaven, zodat ze niet in de schulden komen. Ook geven we handige tips: koop tweedehands boeken, neem niet dezelfde zorgverzekering als je ouders. Aan de ene kant is het heel jammer dat een project als Saldobaas nodig is. Aan de andere kant ben ik er enorm trots op dat we dit samen met Aegon hebben ontwikkeld en dat het er staat.”

Wat doen jullie zelf voor Saldobaas?

Silvia: “Ik ben als vrijwilliger aanwezig tijdens een gastles. Niet om les te geven, maar om de studenten te helpen bij het gebruik van de Saldobaas-app. Gegevens invoeren, dingen instellen, vragen beantwoorden. Omdat ik zelf een 18-jarige heb, kon ik me goed in het onderwerp en de doelgroep verplaatsen. Ik woonde een gastles bij op het mbo, daar kwamen zoveel dingen terug die ik thuis ook zie. Dat was heel leuk. Ik hoop dat ik wat zaadjes geplant heb.”

Callista: “Ik ben onder meer betrokken bij de impact die we willen realiseren met Saldobaas. We willen bewerkstelligen dat studenten meer kennis en inzicht hebben om goed met geld om te gaan. Dit lijkt misschien makkelijk, maar vaak krijgen ze deze kennis van huis uit niet goed mee. Daarnaast ben ik zelf ook docent en geef ik geregeld gastlessen in Leeuwarden.”

Silvia van Blaricum

Silvia van Blaricum

Wat is de rol van Aegon binnen Saldobaas?

Callista: “125Procent heeft samen met studenten van de Hogeschool Inholland, Den Haag Schuldenlab070 en Aegon de Saldobaas-app ontwikkeld en ontworpen. Aegon financiert een deel van de ontwikkeling van de app. De app en het bijbehorende lesmateriaal ontwikkelen wij bij 125Procent zelf. 125Procent levert de docenten en medewerkers van Aegon ondersteunen die docenten bij de gastlessen.

Hoe kunnen Aegon medewerkers deelnemen aan de Saldobaas gastlessen?

Silvia: “Er worden geregeld oproepjes geplaatst op Intranet. Daar kun je dan op reageren. Heel laagdrempelig en uiteraard geheel vrijwillig. Lijkt het je wat, dan schrijf je je in. Dit geldt niet alleen voor Saldobaas trouwens, ook voor andere vrijwilligersactiviteiten binnen Aegon.”

Callista: “De vrijwilligers kunnen aangeven waar zij een gastles willen bijwonen; in Den Haag, Leeuwarden of Groningen. Vervolgens maken we per stad een appgroep aan. Ze krijgen dan een appje als er een les is en kunnen dan aangeven of ze die willen bijwonen. Voorafgaand aan een les spreken we kort door wat er gaat gebeuren. Achteraf evalueren we ook altijd nog even.”

Wat vinden jullie ervan dat Aegon dit soort projecten ondersteunt?

Silvia: “Het is sowieso goed om een maatschappelijke rol te pakken als organisatie. En als werknemer kun je zo op een laagdrempelige manier vrijwilligerswerk doen. Ik weet niet of ik überhaupt van Saldobaas had gehoord als het niet via Aegon zou zijn. Nu krijg je de handvatten en het wordt geregeld. Ik zou zelf niet de juiste ingangen vinden denk ik. Je stroomt mee op iets wat loopt via je werkgever. Het kost je dus niet veel tijd. En je leert er zelf ook van. Ik kreeg er echt enorm veel energie van en zou het anderen dan ook zeker aanraden om ook eens zo’n gastles bij te wonen.”

Callista: “Het is natuurlijk fantastisch dat Aegon ook het belang ziet van wat wij doen. En dat we ons daarom mochten aansluiten bij Stap Vooruit. De samenwerking loopt ook heel soepel. De kennis van beide partijen matcht gewoon enorm goed in dit project. Dat is heel gaaf. De samenwerking is optimaal, omdat we samenwerken vanuit de behoefte om dezelfde impact te maken: meer studenten uit de schulden. En meer studenten financieel zelfredzaam.’

Wil je ook vrijwilligerswerk doen en een steentje bijdragen aan de maatschappij? Kijk naar onze vacatures.