Saskia van der Mei-Ram en Hans de Vos

Onze nieuwe cao? Han en Saskia vertellen alle ins en outs

Leuk werk met ontwikkelmogelijkheden en fijne collega’s. Dat willen we allemaal wel. Maar je salaris en goede arbeidsvoorwaarden zijn natuurlijk óók belangrijk. Met onze nieuwe cao komt dit allemaal samen. Han de Vos, voorzitter van onze Centrale Ondernemingsraad, en Saskia van der Mei-Ram, Compensation & Benefits Lead bij HR, vertellen erover.

Om maar met de deur in huis te vallen: wat valt het meest op in de nieuwe cao?

Saskia: "Als je naar de markt kijkt, had Aegon al een erg moderne cao. Met de nieuwe cao gaan we nóg meer met de tijd mee. Zo is één van de speerpunten een goede balans tussen werk en privé. Enorm belangrijk, zeker nu we allemaal vanuit huis werken."

Han: "Opvallende afspraken waarmee we medewerkers ondersteunen bij een betere werk-privébalans is het recht om onbereikbaar te zijn op de momenten dat je vrij bent en de sabbatical leave. Die laatste regeling betekent dat je twee maanden deels betaald met sabbatical kunt. Collega's reageren hier positief op."

In de cao is ook veel aandacht voor duurzame inzetbaarheid. Hoe zie je dat terug?

Han: "De wereld om ons heen verandert. Dat weten we allemaal. Daarom vinden we het belangrijk dat onze medewerkers wendbaar zijn. We willen stimuleren dat collega's zélf de touwtjes in handen nemen voor hun loopbaan. Met andere woorden: alert zijn op veranderingen bij Aegon en in de arbeidsmarkt."

Saskia: "Om dit te realiseren, zijn in de cao afspraken gemaakt over een interne communicatiecampagne waarmee we duurzame inzetbaarheid nog meer onder de aandacht willen brengen. Ook komen er omscholingstrajecten voor banen binnen én buiten Aegon. Bovendien gaan we onderzoeken of we met hulp van diverse instrumenten medewerkers kunnen stimuleren om meer regie te nemen op hun eigen inzetbaarheid."

Han: "Verder verbeterden we in het nieuwe sociaal plan, wat onderdeel is van het cao-overleg, de vrijwillige mobiliteitsregeling. Dit houdt in dat medewerkers onder bepaalde voorwaarden een hoger budget dan voorheen ontvangen als ze tijdens een transitieperiode uit zichzelf afscheid nemen van Aegon."

Ook tijdens de coronacrisis gingen we door met de cao-onderhandelingen.

De cao kwam tot stand tijdens de coronacrisis. Hoe was dat?

Saskia: "Best bijzonder. We begonnen afgelopen februari met het ophalen van input en in september was de nieuwe cao een feit. Ondanks de coronacrisis gingen we gewoon door met de onderhandelingen. Voor een groot deel virtueel."

Han: "Dat was trouwens niet het enige bijzondere. De nieuwe cao ontwikkelden we door middel van co-creatie. Zo begonnen we het proces met een enquête onder al onze medewerkers. Daarmee konden medewerkers input aanleveren over diverse cao-onderwerpen. Bijna de helft van de collega's vulde de enquête in. Vervolgens zoomden we tijdens medewerkersbijeenkomsten in op de uitkomsten en bepaalden we samen met de vakorganisaties, de Centrale Ondernemingsraad en de betrokken werkgevers de thema's voor de cao-onderhandelingen. Die thema's zijn in goed overleg in de nieuwe cao uitgewerkt."

Saskia: "Kortom, een goede relatie tussen cao-partijen zorgde ervoor dat we met elkaar, op afstand, een mooi resultaat bereikten."

Wat waren de uitdagendste onderwerpen?

Han: "Loon en het sociaal plan. Niet gek, want hiermee gaan veel verschillende belangen gemoeid. Toch bleef de sfeer tijdens de onderhandelingen goed. Door respect te hebben voor elkaars meningen ontstonden creatieve oplossingen."

Saskia: "Zo is de eigen bijdrage van medewerkers aan de pensioenregeling verlaagd. Aegon zorgt voor de compensatie, zodat medewerkers dezelfde pensioentoezegging blijven ontvangen én netto meer loon overhouden. Bovendien keren we medewerkers twee keer een eenmalige bonus van €250 bruto uit."

Van welke regeling wil je zelf gebruikmaken?

Han: "Ik denk na over de regeling duurzaam doorwerken. Dit houdt in dat je 80% van je oorspronkelijke arbeidsduur gaat werken, tegen 90% van je salaris, terwijl je 100% pensioen opbouwt. Hier mag je gebruik van maken vanaf vijf jaar vóór je AOW-leeftijd. Ja ja... ik word een jaartje ouder."

Saskia: "Ik wil wel graag gebruikmaken van de deels betaalde sabbatical leave. Voorwaarde is hierbij dat je minstens zeven jaar bij Aegon in dienst bent. Ik moet helaas dus nog even geduld hebben."

Ben je benieuwd of werken bij Aegon iets voor jou is? Bekijk dan onze vacatures.

Annieck Verkerk

Over Annieck Verkerk

Communicatieadviseur

Als communicatieadviseur zorg ik ervoor dat Aegon als werkgever opvalt. Ook kruip ik als tekstschrijver regelmatig in de pen voor werkenbijaegon.nl.