Inclusie en diversiteit

Iedereen is bij Aegon gelijk. Ongeacht cultuur, achtergrond, geloofsovertuiging of geaardheid. En hoe diverser ons personeel, hoe beter we lijken op al die mensen die klant bij ons zijn.

Iedereen brengt eigen ideeën met zich mee. En door goed samen te werken en naar elkaars ideeën te luisteren, kunnen we van Aegon een écht klantbedrijf maken. 
We hebben veel verschillende initiatieven om inclusiviteit en diversiteit te bevorderen. Een aantal zetten we hieronder in de spotlights.

Werken met een beperking

De ambitie van Aegon Nederland is om minimaal 1% van de werkplekken in te vullen met medewerkers die een beperking hebben. Dit kan door bestaande functies toegankelijk te maken, maar ook door banen te creëren die inclusief zijn of door afspraken te maken met leveranciers en partners over werk. We maken deze ambitie zichtbaar en meetbaar door de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) te gebruiken. Bekijk ook onze pagina over werken met een beperking.

Equal Pay onderzoek

In 2018 maakte Aegon als eerste bedrijf in Nederland samen met de vakbonden afspraken over gelijke beloning van mannen en vrouwen. Uit onderzoek bleek dat er geen sprake is van beloningsverschillen tussen mannen en vrouwen die hetzelfde werk doen. 
Het onderzoek benadrukte wel dat er een oververtegenwoordiging is van mannen op hogere functies en dat de doorstroom van vrouwen kan worden verbeterd. Aegon heeft daarop stappen ondernomen, onder andere met een harde doelstelling voor het aantal vrouwen in sollicitatieprocedures, de successieplanning en in de top. Daarnaast is er in de nieuwe cao afgesproken dat er een onderzoek naar een glazen plafond komt.

CBS Culturele Barometer

We willen niet alleen een moderne werkgever zijn, maar ook een inclusieve. Dankzij nieuwe wetgeving is het mogelijk het personeelsbestand te laten doorlichten op culturele diversiteit. Het onderzoek is uitgevoerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek. We gebruiken dit onderzoek als een nulmeting en laat het voortaan jaarlijks herhalen om de eigen vorderingen te kunnen volgen.

Samenwerking WOMEN Inc.

Aegon en WOMEN Inc. zijn een samenwerking gestart om de achterliggende redenen van psychisch verzuim bij vrouwen te onderzoeken én werkgevers en werknemers praktische tools, inzichten en tips te geven om verzuim te voorkomen en te beperken. Bekijk de resultaten van het onderzoek

Workplace Pride

Een bedrijfscultuur waarin iedereen zichzelf kan zijn, dát is waar Aegon naar streeft. We zijn dan ook trots dat we de titel Global Benchmark Ambassador mogen dragen van Workplace Pride. Workplace Pride is een non-profitorganisatie die zich wereldwijd inzet voor een betere situatie voor LHBT’ers op hun werkplek. De titels worden toegekend aan organisaties die leiderschap tonen door zichtbaar bij te dragen aan LHBT-inclusie op de werkplek.

Virtuele unconscious bias training

Bij Aegon zijn we ons ervan bewust dat we allemaal een verantwoordelijkheid hebben als het gaat om het creëren van een inclusieve werkomgeving. Meer kennis en inzicht in onze onbewuste vooroordelen (die hebben we tenslotte allemaal) helpt hierbij. Daarom lanceerden we vorig jaar een virtuele training voor alle medewerkers en managers. 

Verschillende ambassadeursnetwerken

Bij Aegon hebben we verschillende ambassadeursnetwerken voor het realiseren van onze ambities op het gebied van inclusie en diversiteit. Zoals:

  • Aegon Connected Cultures
  • Women in Financial Services
  • Aegon Proud
  • Ability network
  • Internationals network