Aegon Corporate Centre

Aegon Corporate Centre

Aegon’s internationale hoofdkantoor, ook wel bekend als Aegon’s Corporate Center, staat in Den Haag. Dit kantoor delen we met ons bedrijfsonderdeel Aegon Nederland. Collega’s van het Corporate Center ondersteunen onze Aegon kantoren wereldwijd, in de Verenigde Staten, Zuid-Amerika, Europa en Azië.

Met meer dan 300 collega’s, en een zeer grote diversiteit aan nationaliteiten en achtergronden, werkervaring en expertise, concentreert het Corporate Center zich op de samenwerking met alle Aegon kantoren en andere stakeholders. Altijd met één overkoepelende doelstelling: mensen helpen financiële zekerheid te bereiken in alle fases van hun leven.

Wat we doen

Het Corporate Center functioneert als een expertisecentrum voor alle landen-units, dat advies en ondersteuning levert. In sommige gevallen gebeurt dit door het herkennen van een excellent product of aanpak die kan worden toegepast op meerdere markten. In andere gevallen zoomen we uit en beginnen we juist bij de kern, het begin. Welke werkwijze we ook kiezen, in bijna alle gevallen is er sprake van multidisciplinaire en internationale samenwerking met meerdere stakeholders.

En in de praktijk? Het maken van het jaarverslag, het organiseren van de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering, het geven van strategische updates aan investeerders en het werken aan een persbericht; allemaal activiteiten van het Corporate Center. Ook strategische acquisities en de evaluatie van een nieuw risk model behoren tot onze werkzaamheden. Via ‘global talent management’ zijn we daarnaast continu bezig om nieuw talent te ondersteunen bij ontwikkeling en vervolgstappen in hun carrière.

Onze klanten

Aegon’s lokale bedrijfsonderdelen zijn erop gericht de consument de beste service en producten te bieden. Aegon’s Corporate Center heeft verschillende klantgroepen, zoals is te zien in de onderstaande figuur:

Inspirerende werkomgeving

Ons kantoor nodigt mensen uit tot samenwerking: een variatie aan bedrijfsruimtes ondersteunt verschillende manieren van werken. Hoe ziet dit eruit? Denk aan een moderne daktuin, koffiebars, prettige stoelen voor brainstormsessies of meetings met kleine groepjes, concentratie ‘cockpits’ en een hightech ‘learning center’ om vernieuwende ideeën alle ruimte te geven.

Dankzij de open werkomgeving zijn onze collega’s zeer toegankelijk, wat kennis- en informatie- deling makkelijk maakt. Onze professionaliteit betekent zeker niet dat het Corporate Center ook altijd formeel is. Ga bijvoorbeeld eens een ochtend yoga-lesje volgen in ons auditorium – iedereen doet de zonnegroet!

Decentraal, toegewijd en verbonden

Dankzij de platte organisatiestructuur van het Corporate Center kunnen we ons concentreren op samenwerking en snelle besluitvorming, zonder onnodige bureaucratie. Vanuit deze werkwijze stimuleren we jouw eigen verantwoordelijkheidsgevoel in je werk. Op die manier kunnen we als geheel meer waarde toevoegen, dan als losse bedrijfsonderdelen.