Capability Manager Leeuwarden/Den Haag

Sorry, this vacancy has expired.

Full time
Management
Den Haag, Leeuwarden
Aegon Netherlands

De Future Fit Way of Working kenmerkt zich door verantwoordelijkheden laag in de organisatie neer te leggen. Als Capability Manager draag je hieraan bij door medewerkers zich zodanig te laten ontwikkelen zodat zij deze verantwoordelijkheid op willen en kunnen pakken. Daarnaast voeg je waarde toe door zorg te dragen voor noodzakelijke IT-expertise in de teams die het producten- en dienstenportfolio van Aegon optimaliseren. Tevens zorg je, in afstemming met de interne organisatie, voor de juiste man of vrouw op de juiste plaats waardoor bedrijfsprocessen ongestoord kunnen worden uitgevoerd.
 

Functieomschrijving

Als Capability Manager ben je voor jouw team(s) verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de vakinhoud en soft skills van IT professionals.Je ontwikkelt, in overleg met HR,  trainings-, opleidings- en  coachingprogramma’s en faciliteert 360 graden feedback als onderdeel van performance- en talent management. Je voert regelmatig gesprekken met je medewerkers over voortgang, persoonlijke doelen en ontwikkeling en draagt zorg voor een goede sfeer en team happyness. De grootte van je team bestaat uit circa 60 interne en circa 20  externe medewerkers. Je managet de contracten met sourcing partners.
Je draagt zorg voor een optimale strategische, tactische en operationele resource planning in afstemming met relevante in- en externe stakeholders en zorgt samen met HR voor het aantrekken van de juiste IT-expertise. Je woont demo’s, reviews en PI planningssessies bij om medewerkers in actie te zien, c.q. teamdynamiek te observeren en te stimuleren. Je voert recruitmentgesprekken en stemt recruitmentbeleid af met Human Resources. Je maakt afspraken met externe leveranciers over inzet en tarief van externe medewerkers en adviseert valuestreams en/of ESS over in te zetten resources.

Binnen je resource pool initieer en ontwikkel je Community of Practices (CoP) zodat kennisdeling en -ontwikkeling wordt geoptimaliseerd. Je organiseert regelmatige bijeenkomsten voor alle betrokken medewerkers in de CoP om onderlinge uitwisseling en demo’s te faciliteren en standaarden af te spreken en te monitoren. Je creëert en onderhoudt een digitaal platform of ander medium zodat je medewerkers optimaal in staat worden gesteld kennis te delen en onderling kunnen communiceren.

Werkzaamheden
Leiding geven

 • Leiden, coachen, ontwikkelen en beoordelen van interne medewerkers, alsmede het bevorderen van de samenwerking van medewerkers, met behulp van relevante (HR-)instrumenten, diensten en procedures, waardoor medewerkers en teams optimaal zijn ingericht om resultaten te behalen en een positieve cultuur wordt gerealiseerd. 

Resource management

 • Inzichtelijk maken van benodigde en beschikbare personele resources, het matchen van vraag en aanbod aan de hand van business requirements, wensen van stakeholders en beschikbare resources, zodat een gebalanceerde en gekwalificeerde personele bezetting wordt gerealiseerd die bijdraagt aan het behalen van de bedrijfsdoelstellingen.

Kennis- en organisatie-ontwikkeling

 • Bijdragen aan de ontwikkeling van kennis, vaardigheden en gedrag van medewerkers, zorgdragen dat de aanwezige kennis en expertise optimaal wordt benut en uitgewisseld binnen de teams, waardoor het kennisniveau wordt geoptimaliseerd voor uit te voeren werkzaamheden en bijdraagt aan het concurrentievoordeel van AEGON.

HR-ondersteuning

 • Het verrichten van diverse werkzaamheden op HR-gebied, waaronder het voeren van voortgangsgesprekken en het begeleiden van re-integratie en disfunctioneren van medewerkers, in samenwerking met de desbetreffende collega(’s), waardoor (value stream) management optimaal wordt ondersteund. 

Rapportages

 • Gevraagd en ongevraagd verschaffen van inzicht in kwantitatieve en kwalitatieve ontwikkelingen en performance van het eigen team, door middel van periodieke en ad hoc rapportages, waardoor (value stream) management in staat is tijdige beslissingen te nemen of bij te sturen.

Functie-eisen

Wat maakt jou succesvol in deze functie?

 • Je hebt gedegen kennis van IT en fungeert als gesprekspartner voor de vakinhoudelijke kennis van  IT-professionals. Kennis richt zich enerzijds op ontwikkelen van medewerkers, anderzijds op het opzetten, implementeren en uitvoeren van resourcingsprocessen binnen een Matrix organisatie (WO werk- en denkniveau).
 • Je hebt doorgaans 5 tot 10 jaar relevante ervaring

Klant centraal stellen

 • Ik beoordeel successen aan de hand van onze doelen en van de impact op de klant
 • Ik fungeer als rolmodel als het gaat om onze focus op de klant; dit doe ik door persoonlijk actie te ondernemen wanneer dat nodig is of door vragen te stellen die anderen helpen om zich te focussen op de klant.

Bijdragen aan de strategie

 • Ik help teamleden om te begrijpen wat de praktische implicaties van businessunitdoelen zijn en om hier uitvoerbare acties aan te verbinden.
 • Ik steun het team bij het implementeren van nieuwe manieren van werken, die in lijn zijn met strategische besluiten.

Verantwoordelijkheid dragen

 • Ik zorg dat het team zich focust op het uitvoeren van de strategie, terwijl ik daarbij tegelijkertijd optimaal gebruik maak van de beschikbare informatie en middelen.
 • Ik stel het team in staat om zelf besluiten te nemen en moedig ze aan om te leren van hun successen en fouten.

Wendbaar zijn

 • Ik motiveer mensen en steun ze bij het uitproberen van nieuwe dingen en bij het delen van geleerde lessen met anderen, zodat we kunnen voortbouwen op best practices.
 • Ik pas mijn werkwijzen en plannen zodanig aan dat we optimaal resultaat behalen in een bepaalde situatie en met de beschikbare middelen; tegelijkertijd benut ik de best practices bij Aegon

Samenwerken

 • Ik zorg dat anderen voelen dat ze iets voor elkaar kunnen krijgen; dit doe ik door ze te betrekken bij mijn werk op basis van hun sterke punten, door credits te delen en door ze de ideale uitgangspositie te geven voor succes.
 • Ik luister naar andere zienswijzen en ga daarop in, juist ook als die zienswijzen afwijken van die van mij.

Ontwikkelen

 • Ik investeer tijd en aandacht om de sterke-, en ontwikkelpunten en motivatie van mijzelf en anderen beter te leren begrijpen.
 • Ik ga actief op zoek naar feedback, werk daaraan en daag mezelf uit om te veranderen, zodat mensen me zien als rolmodel voor persoonlijke ontwikkeling.

Contactinfo

Spreekt deze rol jou aan? Wij ontvangen dan graag jouw cv en motivatie via ons sollicitatieformulier op onze website. Een online assessment maakt onderdeel uit van het selectieproces. Voor meer informatie kan je contact opnemen met Max Krajenbrink, Talent Acquisition Manager a.i. via max.krajenbrink@aegon.nl of op telefoonnummer 06-48564163

Een assesment maakt onderdeel uit van de sollicitatie procedure.